Mark

Tomtplanering

Fin planering

Vatten & avlopp

Dränering

Grunder

Grundisolering

Läggning av gräsmattor / grönytor

Byggnationer av vägar & parkeringar

Asfaltering

Plattsättning

Enskilda avlopp 

 

 

Bygg & ställningar

 

Byggnation av ställningar 

Nybyggnationer & renoveringar

Rivning & sanering

 

 

 

Säkerhetslösningar

 

 

SoS-ledare

Trafikvakter & lots 

Utmärkningsansvarig

BAS-U

 

 

Drift & underhåll

 

Snöröjning av större & mindre vägar samt parkeringar

Halkbekämpning av större & mindre vägar samt parkeringar  

Underhåll av vägar & diken

Skötsel av grönytor